Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Заповед за преминаване в елекронна среда

Заповед отговорници за организиране на ОРЕС

Заповед екип ОРЕС

График ОРЕС