bird
sun

Полезни неща

  1. Къде сме
  2. Календар
next
prev

Кой е тук

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Отчети на бюджета

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февуари 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- април 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- май 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юни 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юли 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- август 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- септември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- октомври 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- ноември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- декември 2016 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февруари 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- май 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юни 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юли 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- август 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- септември 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- октомври 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- ноември 2017 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февруари 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 30.06. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.07. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.08. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 30.09. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2018 г.

 

Уточнен план на бюджет 2018г.

Обяснителна записка към касов отчет 31.12.2018 г.

Уточнен план на бюджет 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февруари 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- април 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 30.09. 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.12. 2019 г.

 

Уточнен план за 2020 година

Отчет за първото тримесечие на календарната 2020 година

Отчет за второто тримесечие на календарната 2020 г.

Годишен отчет 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 2020г.

 

Уточнен план за 2021 година

Oтчет за първо тримесечието на бюджета за 2021г

Oтчет за второ тримесечието на бюджета за 2021г

Oтчет за трето тримесечието на бюджета за 2021г