Отчети на бюджета

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февуари 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- април 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- май 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юни 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юли 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- август 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- септември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- октомври 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- ноември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- декември 2016 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февруари 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- май 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юни 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- юли 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- август 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- септември 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- октомври 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- ноември 2017 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февруари 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 30.06. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.07. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.08. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 30.09. 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2018 г.

 

Уточнен план на бюджет 2018г.

Обяснителна записка към касов отчет 31.12.2018 г.

Уточнен план на бюджет 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- януари 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- февруари 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- март 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- април 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 30.09. 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НУ "Кольо Ганчев"- 31.12. 2019 г.

 

Уточнен план за 2020 година

Отчет за първото тримесечие на календарната 2020 година