bird
sun

Полезни неща

  1. Къде сме
  2. Календар
next
prev

Кой е тук

В момента има 652  гости и няма потребители и в сайта

Правилници и планове

Годишен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

Режим на обучение в НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

Програмна система за развитие на Подготвителна група в НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”КОЛЬО ГАНЧЕВ” ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” за учебната 2020-2021 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ“ през учебната 2020 / 2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2020

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Седмично Разписание

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

З А П О В Е Д № РД09-2118/ 28.08.2020 г.

З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ 2022г/2023г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” за учебната 2022-2023 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЛЬО ГАНЧЕВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЛЬО ГАНЧЕВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

Стратегия за развитие на училището

Situs Togel Terpercaya Link Togel Terpercaya Daftar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya BO Togel Terpercaya Link Alternatif Togel Data HK Data SDY Prediksi Togel Online Hari Ini Link Shiowla Link Okewla Link Bet4D Login For4D Login Shiowla Login Okewla Login Bet4D Login Mega4D Login Rokokbet For4D Togel Shiowla Togel Okewla Togel Bet4D Togel Mega4D Togel Rokokbet Togel Togel Terpercaya For4D Togel Terpercaya Rokokbet Togel Terpercaya Mega4D For4D Togel Online Rokokbet Togel Online
Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY Data SDY