Прием на ученици

График на дейностите за прием в I клас

Заповед за утвърждаване на Училищен план-прием за ученици в 1 клас на учебната 2020/2021 г.