Достъп до информация

Документи- достъп до обществена информация:

  1. Административна информация
  2. Вътрешни правила за достъп до обществена информация
  3. Заявление за достъп до информация
  4. Искане за повторно ползване на информация
  5. Протокол за предоставяне на достъп до информация
  6. Протокол за устно заявление
  7. Решение за предоставяне на достъп до информация

Годишни отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

 Отчет за 2018 г.