Проект "Образование за утрешния ден"

Придобиване на дигитални компетентности.

Час по дигитални умения