bird
sun

Полезни неща

  1. Къде сме
  2. Календар
next
prev

Кой е тук

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

История

           Училището е открито на основание на Административен акт №1 от 02.01.1871г. като в началото се е помещавало в къщата до бряста, а по-късно в Господин Кючюковата къща. Училището отваря врати през учебната 1871/1872 година като начално училище (І-ІV отделение).

            На 17.10.1928 година Училищното настоятелство взема решение за построяването на ново училище. Сградата е започнала да се строи на 15.08.1929 г. и е завършена на 23.11.1929г. Откриването е отпразнувано тържествено с много гости. На този ден е определено и името – Първоначално училище“Кольо Ганчев”, а на Педагогически съвет, проведен на 04.12.1929г., е взето решение патронният празник да се чества на Никулден.

На 31.10.1958г. е открита прогимназия с ученици от V и VІ клас, като учителите стават общо пет и един директор. През учебната 1959/1960г. е открита ПДГ (Полудневна детска градина), а през 1964/1965г. са открити две занимални в начална и прогимназиална степен. През годините учениците в училището се увеличават, паралелките стават двойни, групите в ПДГ са две. Увеличава се и преподавателският състав, назначен е и помощен персонал, директор и зам.директор, а също така лекар и медицински фелдшер.

            На 15.09.1970г. е построено ново крило на училището (учителска стая, кабинет по физика, кабинет по химия, физкултурен салон, зам.дирекция). Дворът  на училището е асфалтиран и базалтиран и е  оформена градина с розови храсти.

На 15.09.1971г. училището става напълно основно. За първа година е открита паралелка в осми клас с 46 ученици. Броят на учениците през учебната 1971/1972г. достига 578 от І до VІІІ клас и 65 деца в ПДГ в две групи. Този брой се запазва в общи лини до1991 година.

На 31.12.1971г. е построена нова сграда, в която се помещават работилници по металообработване, дървообработване и домакинство. Същите са обзаведени според последните изисквания за времето си.

През 2002 година бяха открити кабинети по музика и  информатика с девет броя компютърни конфигурации, закупени от Община Стара Загора (5 броя), УН при училището (2 броя), а през 2003г. бяха подарени две компютърни конфигурации от Министерството на икономиката - София и закупен цветен принтер за нуждите на канцеларията. През годините остарялата компютърна база се обновява. Компютърният кабинет е оборудван с нови компютърни конфигурации, свързани в мрежа и с Internet, принтери, скенери и  мултимедиен апарат.

През годините учениците от училището са участвали в множество състезания, конкурси, олимпиади, първенства. Спечелени са множество грамоти, награди и купи по: математика; БЕЛ (български език и литература); по хандбал, борба, футбол, тенис на маса и лека атлетика, от хора на училището;

Една част от наградите са:

Ä   През учебната 1963/1964 година опитното поле на училището е  национален     първенец;

Ä  През учебната 1964/1965 година футболният отбор на училището е вицешампион на страната с треньор Атанас Бенчев;

Ä  През учебната 1965/1966 година футболният отбор на училището е на ІІІ място в страната с треньор Атанас Бенчев;

Ä  През 1972г. с Указ №1055/19.05.1972г. на ДС на НРБ във връзка със 100 годишнината от създаването, училището е наградено с орден “Кирил и Методий” - І степен;

Ä  През 1972г. със същия Указ директорът Господин Петков Кълвачев е награден с орден “Кирил и Методий” - ІІ степен;

Ä  През 1972г. със същия Указ Катя Т.Гайдарова – пенсионерка, дългогодишна учителка в училището, е наградена с орден “Кирил и Методий” - ІІ степен;

Ä  През 1973г. дългогодишната учителка по математика Стойка Минчева е наградена с орден“Кирил и Методий” - ІІІ степен по случай 24-ти май;

Ä  Хорът на училището с ръководител Мария Сергеева – учител по музика заема ІІ място през 1988г. на общинския преглед на училищните хорове гр.Стара Загора;

Ä  На 03.06.1999г. в с.Долни Лозен, Софийско отборът по първа помощ при училището с ръководител мед.фелдшер Маргарита Ярославова се класира на ІV място на ХХ-то юбилейно национално състезание по първа помощ, организирано от БМЧК;

Ä  През 2001г. ученикът от ІV клас Димитър Николаев Митев е награден със златен медал и обявен за математик на годината от в-к “Математическа поща”;

Ä  За 24 май 2002г. директорът инж.Иван Марков Колаксъзов е награден с грамота за високи организационни и управленски умения от Кмета на Община Стара Загора д-р Евгений Желев;

Ä  През 2005г. отборът по тенис на маса-момичета с ръководител Милко Цонев – учител по физическа култура и спорт се класира на ІІ място на общинските ученически игри и получава  купа;

Ä   През 2005г. отборът по лека атлетика-момчета с ръководител Милко Цонев – учител по физическа култура и спорт се класира на ІІ място на общинските ученически игри и получи купа;

Ä     ОБЛАСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 2006:

·         лека атлетика (момичета V-VІІ клас)            - І място

·        тенис на маса (момичета V-VІІ клас)             - І място

Ä      ЗОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ 2006:     

°       лека атлетика (момичета V-VІІ клас)             - ІІ място ( гр.Стара         Загора)

°       тенис на маса (момичета V-VІІ клас)             - ІІ място ( гр.Ардино)

Ä  НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ОЛИМПИАДА “ГЛОБУЛ СТАРТ`2006” – І място отборно; индивидуално – 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медали и награда аудиосистема “Sanyo”  за нуждите на учителя по физическа култура и спорт и класиране на 3-ма участници на финалите в гр.София.

Училището е обърнато към предизвикателствата на ХХІ век. Глобализацията на човешкото познание и култура има своите непосредствени реализации в училището. В него са създадени отлични условия за обучение на учениците, което увеличава шансовете им за оптимална реализация. Авторитетът на училището се поддържа  от приемствеността между няколкото поколения директори, учители и възпитаници на училището, което е гаранция за истински осъзнати стойности в образованието и овладяването на европейската култура.

Директори на училището през годините са били:

¤   Катя Т. Гайдарова - първият директор на училището, от учебната 1955/1956г. до учебната 1957/1958г.

¤   Димитър Илиев Славчев – през учебната 1958/1959г.

¤   Господин Петков Кълвачев – от учебна 1959/1960г. до учебната 1987/1988г.

¤   Атанас Костов Димитров – от учебна 1988/1989г. до учебна 1989/1990г.

¤   Ганка Костова Георгиева - от учебна 1990/1991г. до учебна 1991/1992г.

¤   Иван Георгиев Димов, Вр.ИДД (Временно изпълняващ длъжността директор) през учебната 1992/1993г.

¤   Румяна Маркова Койчева, ВрИДД през учебната 1993/1994г.

¤   Милка Димитрова Иванова, ВрИДД през учебната 1994/1995г.

¤   Марио Минев Цветков, ВрИДД през учебната 1995/1996г.

¤   Галя Петрова Узунова,ВрИДД от учебната 1996/1997г. до учебната 1997/1998г.

¤   инж.Иван Марков Колаксъзов – от учебната 1998/1999г., до 2012 Г.

¤   Гергана Тофтисова ОТ 2012 г до 30.01.2013 г.

¤   Галина Петкова от 31.01.2013 г. до сега